Skraplacze amoniaku 2 x 6000kW firmy Baltimore

Zakoczono wykonywanie z powodu nieprzewidzianego wyjatku.