Chłodnice amoniakalne 2x60kW w mroźni wędlin

Zakoczono wykonywanie z powodu nieprzewidzianego wyjatku.