Instalacje odprowadzenia spalin ze stanowisk testowania kotłów

Zakoczono wykonywanie z powodu nieprzewidzianego wyjatku.