Stacja reduktorów gazu wzorcowego oraz wody chłodzącej dostarczanych do stacji prób

Zakoczono wykonywanie z powodu nieprzewidzianego wyjatku.