STACJA FILTRÓW WORKOWYCH - trzy podwójne stopnie filtracji powietrza z aspiracji pyłów - jesteśmy na podeście obsługowym, z którego mamy dostęp do konserwacji worków filtracyjnych w komorach filtrów

Zakoczono wykonywanie z powodu nieprzewidzianego wyjatku.