LEJE POD FILTRAMI - każdy lej oddzielony jest od instalacji transportu pneumatycznego zaworami celkowymi -

Zakoczono wykonywanie z powodu nieprzewidzianego wyjatku.