Stacja rozładunku pyłu z instalacji aspiracji do centralnego zbiornika pyłów

Zakoczono wykonywanie z powodu nieprzewidzianego wyjatku.