Panel operatorski zarządzania instalacją aspiracji pyłów

Zakoczono wykonywanie z powodu nieprzewidzianego wyjatku.