Wyrzutnie powietrza za filtrami instalacji aspiracji pyłów

Zakoczono wykonywanie z powodu nieprzewidzianego wyjatku.