Kanały wentylacyjne prowadzone po dachu hali

Zakoczono wykonywanie z powodu nieprzewidzianego wyjatku.