Przykład oznakowania rurociągów wody grzewczej i lodowej

Zakoczono wykonywanie z powodu nieprzewidzianego wyjatku.