Instalacje wody grzewczej i lodowej zasilające wymienniki centrali klimatyzacyjnej

Zakoczono wykonywanie z powodu nieprzewidzianego wyjatku.