WĘZEŁ CIEPLNY - kolektor pary 6bar i rozdzielacze ciepła do klimatyzacji

Zakoczono wykonywanie z powodu nieprzewidzianego wyjatku.