Węzeł ciepłej wody dla potrzeb klimatyzacji i centralnego ogrzewania

Zakoczono wykonywanie z powodu nieprzewidzianego wyjatku.