Maszynownia wody lodowej wykorzystywanej do chłodzenia urządzeń produkcyjnych - chiller z zewnętrznym skraplaczem, bufory wody lodowej

Zakoczono wykonywanie z powodu nieprzewidzianego wyjatku.