Wymiennikownia wody lodowej dla potrzeb technologii- wymienniki płytowe Alfa Laval, pompy firmy Grundfoss

Zakoczono wykonywanie z powodu nieprzewidzianego wyjatku.