Parowy oddzielacz cieczy POC z układem pompowym amoniaku

Zakoczono wykonywanie z powodu nieprzewidzianego wyjatku.