Węzeł ciepłej wody dla potrzeb klimatyzacji

Zakoczono wykonywanie z powodu nieprzewidzianego wyjatku.