Skraplacz amoniaku 1600kW  

Zakoczono wykonywanie z powodu nieprzewidzianego wyjatku.