Wytwornica lodu łuskowego  wydajność 14t/24h lodu

Zakoczono wykonywanie z powodu nieprzewidzianego wyjatku.