Centrale klimatyzacyjne - kondycjonowanie powietrza pomieszczeń produkcyjnych  

Zakoczono wykonywanie z powodu nieprzewidzianego wyjatku.