Pompy amoniaku  firmy Hermetic

Zakoczono wykonywanie z powodu nieprzewidzianego wyjatku.