Chłodnica amoniakalna - rozprowadzenie powietrza rękawami tekstylnymi  

Zakoczono wykonywanie z powodu nieprzewidzianego wyjatku.