Wyniennik amoniak-glikol moc 700kW  

Zakoczono wykonywanie z powodu nieprzewidzianego wyjatku.