Węzeł produkcji wody +10stC do Multivac -od prawej wymiennik amoniak/woda; zestaw pompowy Grundfos; zbiornik buforowy