Pompownia glikolu - do zasilania chłodnic w centralach klimatyzacyjnych oraz chłodnic strefowych podsufitowych