Altherma LT współpracująca z instalacją solarną przy podgrzewie CWU  

Zakoczono wykonywanie z powodu nieprzewidzianego wyjatku.