Kolektory słoneczne wykorzystywane do podgrzewu CWU  

Zakoczono wykonywanie z powodu nieprzewidzianego wyjatku.