UAR-y wody lodowej do chłodnic strefowych  

Zakoczono wykonywanie z powodu nieprzewidzianego wyjatku.