Przenośnik ślimakowy podający mierzwę do prasy ślimakowej  

Zakoczono wykonywanie z powodu nieprzewidzianego wyjatku.