Rozdzielnia amoniakalna  

Zakoczono wykonywanie z powodu nieprzewidzianego wyjatku.