Rozbudowa kotłowni -kocioł wodny o mocy 2100kW typu VITOMAX 200 firmy Viessmann

Zakoczono wykonywanie z powodu nieprzewidzianego wyjatku.