Stacja reduktorów gazu wzorcowego oraz wody chłodzącej dostarczanych do stacji prób