Skraplacze amoniaku 2 x 6000kW firmy Baltimor

Zakoczono wykonywanie z powodu nieprzewidzianego wyjatku.