Stacja transformatorowa 2 x 1,6MVA - rozdzielnica nn MODAN  

Zakoczono wykonywanie z powodu nieprzewidzianego wyjatku.