Chłodnica amoniakalna - rozprowadzenie powietrza rękawami tekstylnymi